Lidmaatschapsaanvraag

Aanvraag lidmaatschap :

Bedankt voor uw interesse in de Braboclub. Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt 115 € voor gecoöpteerde leden en 55€ voor effectieve leden. Uw aanvraag zal op de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld worden.  

U bent intussen welkom op één van onze maandelijkse activiteiten ( https://www.braboclub.be/nl/overzicht-activiteiten-braboclub/ ).  Schrijf u hiervoor in via een mail naar ons secretariaat : secretariaat@braboclub.be

Bevestig uw aanvraag en vul uw gegevens in.

 

Braboclub respecteert uw privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht op o.a. inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Dit invulveld leeg laten a.u.b.